Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης και της πολιτικής επιστροφών από τον χρήστη, στους οποίους έχει άμεση και συνεχή πρόσβαση καθ' όλη τη διάρκεια πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Το www.jewel-shop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρίας "ΑΝΝΑ Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ", στο εξής αποκαλούμενη "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ", που εδρεύει στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου 9, στην Νέα Σμύρνη, Αθήνα με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9324771.


Διαθεσιμότητα Ιστοσελίδας
Το jewel-shop.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Ωστόσο, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει τη λειτουργία της προσωρινά (για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης) ή οριστικά ή ακόμα και να μεταβάλει το περιεχόμενό της. Το jewel-shop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά προερχόμενη από αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό. Βεβαίως, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε για τυχόν εκκρεμότητες με τη διεύθυνση του καταστήματος "ΑΝΝΑ Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ", Κων/νου Παλαιολόγου 9, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, τηλ.: 210-9324771


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και προϊόντων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του jewel-shop.gr, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διατάξεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, downloading, ή και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 

Περιορισμός ευθύνης για παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Το jewel-shop.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απεικονίζει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Επίσης, σε ειδικότερα σχόλια που αναφέρονται στο ειδικό βάρος των προϊόντων, μπορεί να υπάρξει κάποια απόκλιση βάρους (θετική ή αρνητική) του αναγραφόμενου στην ιστοσελίδα σε σχέση με αυτό που έχει παραλάβει ο πελάτης. Ωστόσο, η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει και σφάλματα (τόσο τυπογραφικά, όσο και αριθμητικά). Το κατάστημα, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα.
 

Τιμές προϊόντων
Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α 23%. Το jewel-shop.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές του χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. Προϊόντα σε προσφορά εμφανίζονται ρητώς ως προσφορά και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η απλή διαίρεση της τιμής site του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που έχει επιλέξει ο χρήστης, χωρίς κανέναν επιπλέον τόκο. Σε περίπτωση επιλογής δόσεων ακολουθείται η παρακάτω πολιτική:
Μέχρι και 200€ επιλογή έως 3 δόσεις
Άνω των 200€ και έως 400€ επιλογή έως 6 δόσεις
Άνω των 400€ και έως 700€ επιλογή έως 9 δόσεις
Άνω των 700€ επιλογή έως 12 δόσεις
 

Προστασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών και χρηστών
Το jewel-shop.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας στα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του νόμου 2472/1997 για την "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και του νόμου 3471/2006 για την "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών", ως ισχύουν. Έτσι, κατά την απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και την πρόσβαση στο περιεχόμενό της δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο πελάτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία και αγορά προϊόντος για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας του, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι απαραίτητη η οικειοθελής δήλωση προσωπικών του στοιχείων και μόνο αυτών που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και σωστή διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου εδώ.
 

Τρόπος παραγγελίας
Για την παραγγελία των προϊόντων, ο πελάτης τοποθετεί τα προϊόντα της αρεσκείας του και στη ποσότητα που επιθυμεί στο καλάθι αγορών και στην συνέχεια επιλέγει τον τρόπο πληρωμής. Μετά την επιλογή και επιβεβαίωση του τρόπου πληρωμής η παραγγελία ολοκληρώνεται. Επισημαίνουμε πως η τοποθέτηση αυτής της παραγγελίας αποτελεί πρόταση προς το κατάστημα για την αγορά του προϊόντος και περιλαμβάνεται στο καλάθι αγορών. Η προσθήκη των προϊόντων στο καλάθι αγορών δεν αποτελεί δέσμευση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία μπορούν εν τω μεταξύ να αγοραστούν από άλλους πελάτες. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και της αποδοχής / επιβεβαίωσής τους από το κατάστημα. Ο πελάτης θα λάβει μέσω e-mail αποδεικτικό / επιβεβαίωση της παραγγελίας του. Στην συνέχεια, και αφού ολοκληρωθούν όλοι οι σχετικοί έλεγχοι (διαθεσιμότητα προϊόντων, τραπεζικός έλεγχος) και μόλις είμαστε έτοιμοι για την αποστολή της παραγγελίας, γίνεται η χρέωση του πελάτη.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ131/2003) καθώς κι από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον. Ωστόσο, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους καθώς και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.